Predictive Powertrain Control
Arocs

Predictive Powertrain Control

Po prostu jedziesz lepiej – z Predictive Powertrain Control.

Dostępny standardowo system Predictive Powertrain Control oznacza po prostu jeszcze bardziej paliwooszczędną jazdę Arocsem. Na autostradach i drogach lokalnych, ale także na ulicach miast.

Zestawienie korzyści.

  • Predictive Powertrain Control: obniżone zużycie paliwa
  • Rozpoznawanie przebiegu drogi, a więc zbliżających się zjazdów, podjazdów, skrzyżowań i rond
  • Automatyzacja momentów zmiany biegu, wyboru biegów i ustawień prędkości w tempomacie.
  • Integracja ustawień zależnych od ruchu drogowego oraz asystenta rozpoznawania znaków drogowych
  • Do użytku na autostradach i drogach krajowych
Content predictive powertrain control 04

Swobodnie i paliwooszczędnie. Standardowy system Predictive Powertrain Control (ilustracja podobna) może wspomagać kierowcę i przyczyniać się do zmniejszenia zużycia paliwa także na drogach krajowych.

Czy to na stromym wzniesieniu, przed szczytem wzniesienia, podczas zjazdu ze wzniesienia, w obniżeniach terenu lub na płaskiej powierzchni – dzięki nawigacji satelitarnej i precyzyjnym mapom 3D system Predictive Powertrain Control może wcześnie rozpoznać sytuacje na drodze i reagować z wyprzedzeniem. W tym celu system Predictive Powertrain Control cały czas monitoruje energię kinetyczną pojazdu i może ją wykorzystać na przykład przed szczytem wzniesienia lub na płaskiej drodze do faz swobodnego toczenia (EcoRoll), które mogą zredukować straty wynikające z oporów własnych i zaoszczędzić paliwo. System może ponadto zapewnić kolejność zmiany biegów dostosowaną do przewidywanej sytuacji na drodze, a więc przykładowo dokonać mniej procesów zmiany biegu i większe przeskoki biegów.

Ponadto inteligentna integracja systemu Predictive Powertrain Control może na przykład rozpoznawać żądania skrętu przy włączaniu kierunkowskazu i inicjować fazę swobodnego toczenia zmniejszającą zużycie paliwa. W trybach jazdy Standard i Power włącza rozszerzony Top Torque1070.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Odpowiedni program do każdej sytuacji na drodze: Do wyboru są opcje Standard, Economy, Fleet i Power. Obejmuje to również specjalne wymagania, takie jak Offroad, Heavy, Municipal i Fire.

Nawet w ramach danego programu jazdy kierowca w każdej chwili ma do wyboru cztery tryby jazdy1068 – z A i A economy jako standard, uzupełniony o kolejny tryb automatyczny plus manualny.

W górę