Zasilanie energią
eMobility

Zasilanie energią

Analiza potrzeb – zapewnienie niezawodnego podłączenia do sieci elektrycznej.

Aby eActros i eEconic mogły podjąć swoje zadania, potrzebna jest właściwa infrastruktura – oraz właściwe przygotowanie. Najważniejsze jest przy tym określenie potrzeb: Na ile pojazdów trzeba przygotować terminale ładujące? Jak energochłonne są trasy i w jakim czasie może odbywać się ładowanie akumulatorów? Jakie moce ładowania są potrzebne? Tego typu kwestie wyjaśniamy z każdym klientem indywidualnie w ramach naszej kompleksowej oferty eConsultingu. Są one podstawą strategii ładowania idealnie dopasowanej do potrzeb danej firmy.

Gdy koncepcja ładowania jest już gotowa, czas na kolejny krok: określenie szczytowych poziomów mocy. Jaka moc elektryczna pobierana jest maksymalnie przez dotychczasowe odbiorniki? Zazwyczaj uwzględnia się tutaj takie elementy jak oświetlenie, sprzęt IT, klimatyzacja czy urządzenia produkcyjne. Tak określone zapotrzebowanie mocy zwiększa teraz zapotrzebowanie na energię dla stacji ładowania – zwłaszcza w sytuacji, gdy jednocześnie ma być ładowanych wiele pojazdów.

Kluczowe pytanie brzmi: Czy podłączenie do miejscowej sieci dystrybucyjnej jest wystarczające, aby zabezpieczyć przyszłe szczytowe poziomy mocy, uwzględniając również procesy ładowania?

Content depot electrification

Jeśli tak nie jest, należy zwrócić się nie do dostawcy energii elektrycznej, ale do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego. Utrzymuje on urządzenia techniczne, które średnie napięcie sieci dystrybucyjnej (od 1000 do 50.000 V) dostarczają do zajezdni jako napięcie niskie (230/400 V). Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiednim partnerem, jeżeli niezbędne są zmiany w mocy przyłączeniowej.

Dostępną moc przyłączeniową można ponadto optymalnie wykorzystywać, bazując na inteligentnym systemie zarządzania ładowaniem (charge management). Umożliwia on wygodne zdalne uruchamianie i nadzorowanie procesów ładowania. Przejrzysty widok dostarcza w każdej chwili informacji na temat poziomu naładowania (SoC) danego pojazdu.

System zarządzania ładowaniem daje poza tym możliwość ograniczenia mocy użytkowej stacji ładowania oraz sporządzenia możliwie stałego profilu ładowania opartego na rozkładach czasu pracy. Opracowanie indywidualnego systemu zarządzania ładowaniem to również element oferty Mercedes‑Benz eConsulting.

Kolejną możliwością kontroli kosztów jest wyrównywanie zapotrzebowania szczytowego (peak shaving). Celem jest tutaj unikanie tak zwanych szczytów w zużyciu energii, a tym samym opłat z tytułu nadwyżek mocy produkcyjnych naliczanych przez dostawcę energii elektrycznej. Opłaty te mogą okazać się konieczne, jeżeli rzeczywisty pobór energii przekroczy wcześniej ustalony górny limit. Peak shaving pozwala unikać takich sytuacji, zmniejszając moc ładowania w oparciu o ręczne wprowadzanie danych lub przejściowo wstrzymując proces ładowania.

Elektryfikacja zajezdni wymaga dużego przygotowania. Od pierwszego kontaktu mija z reguły sześć do dwunastu miesięcy, aż wszystko będzie gotowe do eksploatacji nowych pojazdów.

Jeżeli elektryfikacja ma objąć od razu całą flotę, konieczna może być rozbudowa sieci w miejscu lokalizacji. Należy uwzględnić wówczas jeszcze dłuższy okres przygotowania: kwestie związane z wnioskiem o rozbudowę i ofertą oraz zezwolenia i budowa z pomocą operatora systemu dystrybucyjnego trwają z reguły – w zależności od poziomu sieci i lokalizacji – nawet 24 miesiące.

Z tego względu wskazane jest zwrócenie się już teraz do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego, aby umożliwić uwzględnienie długofalowej strategii elektryfikacji w rozbudowie sieci. Nasza oferta Mercedes-Benz eConsulting oferuje kompleksowe wsparcie również w tym zakresie.

Content timeline
W górę