Dostawca serwisu
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon: +49 711 8485 0
E-Mail: contact@daimlertruck.com

Kontakt
Daimler Truck Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 80
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000740228
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 5223131109
Wysokość Kapitału Zakładowego: 331 000 000,00 PLN
BDO: 000108923

Zarząd:
Przemysław Hubert Rajewski (Prezes Zarządu),
Michał Chyliński (Wiceprezes Zarządu).

Kontakt

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków
Tel.: +48 12 639 55 00
E-mail: info@zasadaauto.mercedes-benz.pl

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000880911
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 6772338280
REGON: 121131458
BDO: 000001314

Zarząd:
Daniel Chwist (Prezes Zarządu),
Paweł Szymański (Wiceprezes Zarządu),
Maciej Rżysko (Wiceprezes Zarządu).

Odpowiedzialność redakcyjna

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j.